அரசனேஸ்வரர்

விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் வட்டத்திலுள்ள இராயப்புதுப்பாக்கம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரசனேஸ்வரர் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.