மாமலேஷ்வர்

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் பஹல்கம் நகரில் உள்ள மாமலேஷ்வர் கோயில் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.