கார்த்திகேயன்

1-3 ஆம் நூற்றாண்டு காலத்திய கார்த்திகேயனின் இந்த சிற்பமானது காந்தாரத்திலிருந்து (இன்றைய வடக்கு பாகிஸ்தான்) கண்டெடுக்கப்பட்டது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.