சக்கரத்தாழ்வார்

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள சக்கரத்தாழ்வார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.