ஜாம்பவான்

கும்பகோணம் ராமசுவாமி கோவில் தூணில் செதுக்கப்பட்டுள்ள ஜாம்பவானின் எழில்மிகு சிற்பம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.