திரிவிக்ரமன் வராக மூர்த்தி

சென்னை அருகே உள்ள கானாத்தூரில் உள்ள ஜகநாதர் கோவிலில் இடம்பெற்றுள்ள திரிவிக்ரமன் மற்றும் வராக மூர்த்தியின் சிற்பம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.