மகிஷாசுரமர்த்தினி

10 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கங்கர்களின் மகிஷாசுரமர்த்தினி. இடம் நரசமங்களா கர்நாடக மாநிலம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.