மகிஷாசுரமர்த்தினி

சாளுக்கியர்கள் காலத்திய சிற்பம். இடம்: பாதாமி குடைவரை கோவில். பகால்கோடு மாவட்டம் கர்நாடக மாநிலம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.