ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் அம்பாள்

ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் அம்பாள்

இடம்: ஸ்ரீ சங்கரராமேஸ்வரர் சிவாலயம். தூத்துக்குடி.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.