மகிஷாசுரமர்த்தினி

8 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த மகிஷாசுரமர்த்தினி இடம்: விருபாக்ஷா கோவில் பட்டடக்கல் கர்நாடக மாநிலம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.