வராஹிஅம்மன்

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்கு முன்னால் உள்ள மண்டபத்தின் தூணில் காணப்படும் வராஹிஅம்மன்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.