பாறை சிவலிங்கம்

ஹம்பி துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் செதுக்கப்பட்டுள்ள இறைவனின் பாதத்துடன் அற்புதமான சிவலிங்கம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.