துங்கபத்ரா சிவலிங்கம்

ஹம்பியில் உள்ள துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் காணப்படும் பழமையான சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.