ஆவுடையார்

மாணிக்கவாசகரை ஆட்கொள்ள நரியை குதிரையாக்கி குதிரையை மீண்டும் நரியாக்கி காட்டுக்குள் ஓடச் செய்து ஊருக்குள் வெள்ளம் வரச் செய்து வெள்ளத்தை அடைக்க கிழவிக்காக பிட்டுக்கு மண் சுமந்து கரையை அடைக்காமல் போக்கு காட்டி மன்னனால் முதுகில் பிரம்படிபட்டு அது அனைவர் முதுகிலும் வலி பெறச் செய்து கிழவி வந்தி அமைச்சன் மணிவாசகன்; மன்னன் அரிமர்த்தனன் என மூவருக்கும் முக்தி அளித்தார் சிவபெருமான். சிவனின் கையில் நரம்புகள் புடைத்ததுக் கொண்டு இருப்பதைக் காணலாம். இடம் ஆத்மநாத சுவாமி கோயில். திருப்பெருந்துறை. புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.