சிவலிங்கம்

இமாச்சல் பிரதேசத்தில் சுர்மூர் மலை சிகரத்தில் சுமார் 12000 அடிகளுக்கு மேல் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமான்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.