ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 3

கேள்வி: விராலி மலையில் மயில் தரிசனம்?

பதில்: மயிலை கனவில் கண்டாலே புண்ணியம். நனவில் கண்டால் அதை விட புண்ணியம். ஆனால் மனிதன் கண்ணில் மயில் பட்டால் மயிலுக்குத் தான் பாவம்.

கேள்வி: ஐயனே சம்பளத்தில் ஒரு 10% தானத்திற்கு கொடுத்தால் போதுமா?

பதில்: அப்படி என்றால் கர்மவினையும் 10% தான் குறையும் போதுமா?

கருத்து : இதற்கு பொருள் என்னவென்றால் வருமானத்தில் சதவீதம் பார்த்து தானம் செய்யவதை விட தேவைப் படுபவர்களுக்கு தேவையானதை சரியான நேரத்தில் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் தானம் செய்வதே சரியானது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.