ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 3

கேள்வி: விராலி மலையில் மயில் தரிசனம்?

பதில்: மயிலை கனவில் கண்டாலே புண்ணியம். நனவில் கண்டால் அதை விட புண்ணியம். ஆனால் மனிதன் கண்ணில் மயில் பட்டால் மயிலுக்குத் தான் பாவம்.

கேள்வி: ஐயனே சம்பளத்தில் ஒரு 10% தானத்திற்கு கொடுத்தால் போதுமா?

பதில்: அப்படி என்றால் கர்மவினையும் 10% தான் குறையும் போதுமா?

கருத்து : இதற்கு பொருள் என்னவென்றால் வருமானத்தில் சதவீதம் பார்த்து தானம் செய்யவதை விட தேவைப் படுபவர்களுக்கு தேவையானதை சரியான நேரத்தில் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் தானம் செய்வதே சரியானது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.