ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 65

கேள்வி: அப்பா சாராயம் ஆறாக ஓடுகிறது நாட்டில் இதனால் அடுத்த தலைமுறையின் நிலை என்ன?

இறைவன் அருளாலே இந்த தீய பழக்க வழக்கங்கள் மனிதனிடம் இன்று நேற்று தோன்றியது அல்ல. என்று மனித குலம் தோன்றியதோ அன்றிலிருந்தே தீய பழக்கங்கள் அசுர பழக்கங்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இது வேண்டாம் முற்றிலும் அழித்து விடலாம் என்று மனிதன் எண்ணலாம். ஆனால் இது ஒருபொழுதும் நடக்கப் போவதில்லை என்பதே உண்மையாகும். ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் இது போன்ற தீய பழக்கத்திலிருந்து தம்மை தற்காத்துக் கொள்ள மனதை வைராக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது அவசியம். அந்த செயலை செய்வதால் என்ன நன்மை? என்ன தீமை என்பதை ஒருவன் சுயமாக சிந்தித்துப் பார்த்தால் அப்பொழுது புரியும். மிருகங்கள் இது போன்ற பழக்கங்களுக்கு அடிமையாவதில்லை மிருகங்களுக்கு ஐந்தறிவு. மனிதனுக்கு ஆறறிவு என்று கூறிக்கொள்கிறான். ஐந்தறிவு கொண்ட மிருகம் போதைக்கு அடிமையாவதில்லை. ஆனால் ஆறறிவு கொண்டவன் அடிமையாகிறான் என்றால் எங்கே தவறு இருக்கிறது? என்பதை மனிதன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது விளக்கம்.

இதற்கு பிராய்ச்சித்தம் என்றால் கதிர்மதி எனப்படும் அமாவாசை தினங்களிலே (வடக்கு நோக்கி இருக்கின்ற காளி போன்ற) உக்கிரமான தெய்வங்களுக்கு மிக மிக உயர்வான பொருள்களைக் கொண்டு அபிஷேகம் குறிப்பாக பசுவின் பாலைக் கொண்டு எத்தனை அளவு முடியுமோ அதைக் கொண்டு அபிஷேகம் செய்து அரசக்கனி எனப்படும் எலுமிச்சம் கனிகளால் மாலை சாற்றி நறுமண மலர்கள் மாலை சாற்றி அதன் பிறகு மிக மிக உயர்வான அன்னங்களை அதை பொருள் கொடுத்து வாங்கி உண்ண முடியாத ஏழைகளுக்கு யார் தருகிறார்களோ அந்த பகுதியிலே அதுபோன்ற பகுதியிலே இது போன்ற தீய பழக்கங்கள் படிப்படையாகக் குறையும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.