ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 405

கேள்வி: கர்மயோகம் பற்றி கர்மயோகி எப்படி இருப்பார்:

அவனவனுக்கு உகந்த கடமைகளை நல்விதமாக செய்து அவனவன் உணர்ந்து கொண்ட நன்மைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே ஒரு நன்மையை ஒரு நற்காரியத்தை செய்ய ஆற்றலிருந்தும் செய்ய வாய்ப்பிருந்தும் வசதியிருந்தும் சூழலிருந்தும் செய்யாமல் போகாமல் கட்டாயம் செய்வதும் செய்ய முடியாத நிலையிலும் நற்காரியங்களை செய்வதும்தான் எம்மை பொறுத்தவரை நல்ல கடமையாளி நல்ல கர்மயோகியாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.