ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 165

கேள்வி: திருப்பதி பயணம் எப்போது மேற்கொள்வது?

எதனையும் ஓரளவுக்கு மேல் திட்டமோ தீர்மானமோ செய்யாதே. இறைவா வேங்கடவா எங்களை அழைத்துச் செல் என்று கூறு. இன்று போனால் கூட்டம் இருக்குமே? நாளை போனால் கூட்டம் இருக்குமே? என்றெல்லாம் எண்ணாதே. கூட்டத்தில் இடிபட்டு வேதனைப்பட்டு தரிசனம் செய்வது கூட சில கர்மாக் கழிவுகள் காரணமாகத்தான். அந்த சந்நிதானத்தில் நீ என்று நிற்க வேண்டும் என்பதை அந்த வேங்கடவன் தீர்மானித்து விட்டான். தினத்தை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டாம்.

கேள்வி: ராவணனின் பத்தினி மண்டோதரியைப் பற்றி?

மண்டோதரி சிறப்பிலும் சிறப்பான நங்கை நல்லாள். இன்னொன்று தெரியுமா? ராவணனின் தவசக்தி அவனை காத்ததைவிட மண்டோதரியின் பிராத்தனை தான் அவனை கடைசி வரை காத்து நின்றது. மண்டோதரி ராவணனைப் பார்த்து கூறுகிறாள் ராவணனே அசுரனே பலகீனனே பலம் வாய்ந்தவனே இறையருள் பெற்றவனே வாலிப வயதிலே இளம் வயதிலே நீ எப்படி வாழ்ந்து இருந்தாலும் கூட அது இளமையின் வேகம் என்று அனைவரும் மன்னித்து இருப்பார்கள். ஆனால் இஷ்டம் போல் வாழ வேண்டிய வயதிலே மனதை அடக்கி கடுமையான தவம் செய்து இறையை கண்டு உணர்ந்தாய். ஓரளவு வரமும் பெற்றாய் தெளிந்தாய். ஆனால் எப்பொழுது கட்டுப்பாட்டுடன் வாழ வேண்டுமோ அப்பொழுது கட்டுப்பாடுடன் வாழாமல் வாங்கிய வரத்தை எல்லாம் இழந்து நிற்கிறாயே? என்று கூறினாள். எனவே மண்டோதரியின் பக்தி நெறியும் கற்பு நெறியும் உயர்ந்தது. அதே போல் தான் தாரையும் (வாலியின் மனைவி). இவர்களால்தான் அவர்கள் கைப்பிடித்த கணவன்மார்களுக்குப் பெருமை.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.