ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 565

கேள்வி: காசி கயா செல்லும்போது கடைபிடிக்க வேண்டியவைகள் என்ன? அந்த தலங்களின் சிறப்பு என்ன?

காசி கயா என்பது மட்டுமல்ல அந்த தலன்களுக்கு சென்றாலும் ஒழுக்கமும் நேர்மையும் பக்தியும் தர்மமும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும். பெற்றோர்களால் உடன் வந்து முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை செய்ய முடியாத நிலையில் தாராளமாக பெற்றோர்கள் சார்பாக அவர்கள் வாரிசுகள் செய்யலாம். வீட்டில் ஆண் வாரிசுகள் இல்லாத நிலையில் பெண் பிள்ளைகளும் அதுபோல் செயல்களை செய்யலாம். அஷ்டமி நவமியில் லோகாய தொடர்பான காரியங்களை விலக்கி பொதுவாக சேவைகளையும் இறை தொடர்பான காரியங்களையும் செய்யலாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.