ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 93

கேள்வி: கல்வியை அரசாங்கமே ஏற்று நடத்த அருள் செய்ய வேண்டும்?

இறைவன் அருளால் லட்சுமி (பணம்) இருந்தால் சரஸ்வதியை (கல்வி) வாங்கலாம் என்ற நிலை இப்பொழுது இருக்கிறது. இது காலகாலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான். முற்காலத்திலும்கூட ஒரு சில அறிவிலிகள் நிறைய தனத்தை தந்தால்தான் போதிப்பேன் என்றெல்லாம்கூட இருந்திருக்கிறார்கள். இது மனித மலினங்களில் ஒன்று. இதை தவிர்ப்பது என்பது கடினம். இருந்தாலும்கூட ஏழைகளுக்கு இலவசமாக கல்வியைத் தரவேண்டுமென்று பல நல்ல உள்ளங்கள் ஒன்றுகூடி அதற்காக போராடினால் மெல்ல மெல்ல இதற்குரிய சூழ்நிலை ஏற்படும். இருந்தாலும்கூட பிரம்மனுக்கு உகந்த ஸ்தலங்கள் சென்று வணங்குவதும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து குறைந்தபட்சம் 120 தினங்கள் பிரம்மாவையும் சரஸ்வதியையும் இல்லத்தில் வணங்குவதுமாக இருந்தால் இப்படி முறையற்ற கல்வி முறையற்ற மனிதனுக்கு போகாமல் தேவையான மனிதனுக்கு நியாயமான முறையில் கல்வி கற்பிக்க ஒரு சூழல் ஏற்படும்.

கேள்வி: தாங்கள் ஏழு கடல்களை உள்ளங்கையில் வைத்து குடித்ததின் நோக்கம் என்ன ஐயனே?

இறைவன் எம்மைக் கருவியாக வைத்து எத்தனையோ செயல்களை செய்திருக்கிறாரப்பா. அதில் ஒன்றுதான் நீ வினவியது.

கேள்வி: கல்வியை அரசாங்கமே ஏற்று நடத்த அருள் செய்ய வேண்டும்?

இறைவன் அருளால் லட்சுமி (பணம்) இருந்தால் சரஸ்வதியை (கல்வி) வாங்கலாம் என்ற நிலை இப்பொழுது இருக்கிறது. இது காலகாலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான். முற்காலத்திலும்கூட ஒரு சில அறிவிலிகள் நிறைய தனத்தை தந்தால்தான் போதிப்பேன் என்றெல்லாம்கூட இருந்திருக்கிறார்கள். இது மனித மலினங்களில் ஒன்று. இதை தவிர்ப்பது என்பது கடினம். இருந்தாலும்கூட ஏழைகளுக்கு இலவசமாக கல்வியைத் தரவேண்டுமென்று பல நல்ல உள்ளங்கள் ஒன்றுகூடி அதற்காக போராடினால் மெல்ல மெல்ல இதற்குரிய சூழ்நிலை ஏற்படும். இருந்தாலும்கூட பிரம்மனுக்கு உகந்த ஸ்தலங்கள் சென்று வணங்குவதும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து குறைந்தபட்சம் 120 தினங்கள் பிரம்மாவையும் சரஸ்வதியையும் இல்லத்தில் வணங்குவதுமாக இருந்தால் இப்படி முறையற்ற கல்வி முறையற்ற மனிதனுக்கு போகாமல் தேவையான மனிதனுக்கு நியாயமான முறையில் கல்வி கற்பிக்க ஒரு சூழல் ஏற்படும்.

கேள்வி: தாங்கள் ஏழு கடல்களை உள்ளங்கையில் வைத்து குடித்ததின் நோக்கம் என்ன ஐயனே?

இறைவன் எம்மைக் கருவியாக வைத்து எத்தனையோ செயல்களை செய்திருக்கிறாரப்பா. அதில் ஒன்றுதான் நீ வினவியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.