ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 27

அகத்திய மாமுனிவரின் பொது வாக்கு

இறைவனின் அருள் கடாட்சத்தைக் கொண்டு இயம்புவது யாதென்றால் யாம் கலாகாலம் எம்மை நாடும் மாந்தர்களுக்கு இறைவன் கருணையை பெறுவதற்கு உண்டான வழிமுறைகளை இறைவனின் கருணையைக் இயம்பிக் கொண்டே இயம்பிக் கொண்டு இருக்கிறொம். ஒரு மாந்தன் இன்னொரு மாந்தனை எந்த வித பிரதிபலனும எதிர் பாராமல் விரும்புவதற்கு யாது காரணமாக இருக்க இயலும்? ஒரு மனிதன் சக மனிதனை விரும்புகிறான் அவனை கண்டால் சந்தோஷம் கொள்கிறான் என்றால் என்ன பொருள்? அந்த சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய மனிதன் அவனுடைய மன எண்ணங்களிலிருந்து நல்ல அதிர்வலைகளை அனுப்புகிறான் என்பது பொருள்.

ஒரு விருட்சம்(மரம்) அல்லது செடி மலர்கின்ற இடத்தில் சென்று அந்த செடிகளை மிகவும் கொடூர பார்வை பார்த்து கொலைக் கருவிகளால் (கத்தி கோடாரி போன்ற) சேதப்படுத்தியும் அன்றாடம் பழகிக் கொண்டே இருந்தால் பிறகு அந்த மனிதன் சாதாரணமாகவே அந்த பகுதியில் நடந்து சென்றாலே செடிகளும் விருட்சங்களும் (மரங்களும்) உள்ளுக்குள் அஞ்சி நடுங்கும் வாடத் தொடங்கிவிடும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த செடிகள் சரியான மலரை மலர்க்காமலும் காய்களை காய்க்காமலும் இருந்து விடும். இதை மனிதர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் பரிசோதிக்கலாம். எனவே எந்த உயிராக இருந்தாலும் ஓரறிவோ ஈரறிவோ தேவர்களோ யாராக இருந்தாலும் முதலில் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது என்றாலே அந்த மனிதன் எண்ணங்களின் ஆக்க பூர்வமான அலைகள் தான். அதை தான் யாங்கள் நலம் எண்ணி நலம் உரைத்து நலமே செய்ய நலமே நடக்கும் என்று காலகாலம் இயம்பிக் கொண்டு இருக்கிறோம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.