ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 359

கேள்வி: அரங்கனைப் பாடும் வாயால் குரங்கினை பாடமாட்டேன் என்று ஒரு ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கிறார். ஞான நிலையில் இருப்பவர்கள் இப்படி பேதம் பார்க்கலாமா?

பக்தி மேலீட்டால் கூறப்படுகின்ற வார்த்தைக்கெல்லாம் தவறாக பொருளை எடுத்துக் கொள்ள கூடாது. என் குழந்தை ராஜா என்று தாய் அரவணைத்து பாராட்டும் பொழுது உண்மையில் குழந்தை ராஜாவாகி விடுகிறதா என்ன? பாசத்திலும் அன்பிலும் கூறப்படுகின்ற கூற்றாகத்தான் இதனை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது இதுபோல் வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் நேருக்கு நேர் பொருள் கொள்ளக் கூடாது. இதனை அருள் நிலையில் பார்த்து சூட்சுமமான பொருளை பழகிக் கொள்ள வேண்டும். எனவே ரங்கனாகிய பெருமாளை ரங்கனாகிய விஷ்ணுவை ரங்கனாகிய கண்ணனை ரங்கனாகிய ராமனை பாடுகின்ற வாயால் குரங்கினை பாடமாட்டேன் என்றால் குரங்கு போல் அலைபாயும் கொண்ட மனம் கொண்ட மன்னர்களை மனிதனை பாட மாட்டேன் என்ற ஒரு பொருளும் உண்டு.

அதுபோல் தலைவனை பாடும் வாயால் அதுபோல் தொண்டனைக் கூட நான் பாட மாட்டேன். ஆஞ்சனேயர் என்னதான் ஆத்மார்த்தமான தொண்டனாக இருந்தாலும் நான் தலைவனுக்குள்ளேயே தொண்டனை பார்ப்பதால் ஆஞ்சனேயரைக் கூட நான் பாடமாட்டேன் என்று கூட பக்தி மேலீட்டால் கூறியதாக ஒரு பொருள் கொள்ள வேண்டுமே தவிர இதற்கு சராசரி பொருளை கொள்ளுதல் கூடாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.