ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 632

கேள்வி: மங்கல சின்னமாக குங்குமத்தை தவிர வேறு எதனை வைத்துக் கொள்ளலாம்?

குங்குமத்தை விட நேரடியாக தூய்மையான சந்தனத்தை மங்கலச் சின்னமாக வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் உடலுக்கு தீங்கை தரும் ரசாயனங்களையெல்லாம் வைத்துக் கொள்வதை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. நல்ல முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட திருநீற்றை வைத்துக் கொள்ளலாம். பெண்கள் அப்படி செந்நிற வண்ணத்தை இட்டுக் கொள்ளாமல் மங்கலமான கஸ்தூரி மஞ்சள் பொடியை பொடித்து வைத்துக் கொள்ளலாம். இதுதான் சித்தர்களின் முறையாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.