ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 477

கேள்வி: எத்தனை முறை இராம நாமம் கூறினால் அனுமனின் தரிசனம் கிடைக்கும்?

இறைவனின் கருணையாலே இதுபோல் எத்தனை முறை கூறுகிறோம்? என்பதை விட முன்பே கூறியது போல எப்படிப்பட்ட மனோநிலையில் கூறுகிறோம்? என்பதே உண்மையாகும். எனவே எண்ணிக்கை பாராமல் நாள் பாராமல் எதனையும் சிந்திக்காமல் ஒருவன் தன் கடமைகளை தவறாமல் உள்ளார்ந்த அன்போடு செய்து கொண்டே உள்ளன்போடு ஸ்ரீ ராம நாமத்தை உதட்டில் மட்டுமல்லாது உள்ளத்தில் கூறிக்கொண்டே இருந்தால் கட்டாயம் ஆஞ்சனேய பகவானின் கருணை கிட்டும். மனிதர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இறைவனை மகானை தரிசிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள். இறைவனை தரிசிப்பது மட்டுமே மிகப்பெரிய ஆன்மீக நிலை என்று எண்ணி விடக்கூடாது. இறைவனை தரிசித்த அசுரர்களின் கதி என்னவாயிற்று? என்பதை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இறைவனை தரிசிப்பது என்பது வேறு இறைவனிடம் அருளை பெறுவது என்பது வேறு இறைவனிடம் வரம் பெறுவது என்பது வேறு இறைவனாகவே மாற வேண்டும் என்று எண்ணி தவம் செய்வது என்பது வேறு. சாயுச்சம் சாரூபம் சாமீபம் சாலோகம் என்ற நிலைகளையெல்லாம் தாண்டிய நிலையும் இருக்கிறது என்பதை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுபோல் நிலையிலே நல்விதமாய் இதுபோல் ஆஞ்சனேயரின் கருணையை பெறுவதற்கு இந்த வழிபாடுகள் உதவும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.