ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 6

கேள்வி: நவகோள்களின் தாக்கத்தில் இருந்து சராசரி மனிதன் தப்பிக்க என்ன வழி?

இந்த கேள்வி எப்படி இருக்கிறது என்றால் ஐயா நான் கொலை கொள்ளை மானபங்கம் செய்து விட்டேன். சிறு குழந்தைகளை விஷம் வைத்து கொன்று விட்டேன். பசுக்களையும் மனிதனுக்கு பயன் தரும் வேறு சில உயிரினங்களையும் கொன்று விட்டேன். என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஒருவன் காவல் துறையினரிடம் சொல்வது போல் இருக்கிறது. செய்த பாவத்தின் பலனை தானப்பா ஜாதகம் காட்டுகிறது. இதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்று எப்படி கேட்க முடியும்? இவற்றை எல்லாம் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். இவை எல்லாம் கர்மா என்று புரிவதே இறைவனின் கருணையினால் தான். இதற்கே பல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டும்.

நீ நல்லவனாக ஒழுக்க சீலனாக நன்மையே செய்பவனாக வாழ்ந்து விடு நவகிரகங்கள் எப்போதும் நன்மைகளையே தரும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.