ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 112

கேள்வி: திருவட்டாறு (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) ஆதிகேசவ பெருமாள் ஆலயத்தின் சிறப்புகள் பற்றி?

எல்லா ஸ்தலங்களிலும் எல்லா வகையான பாக்கியங்களையும் ஒரு மனிதன் பெறலாம். இது பொது நியதி. பிறகு எதற்கு எந்த பிரச்சனை என்றால் இந்த ஸ்தலம் செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள்? என்றால் அப்படியாவது அந்த பிரச்சனை யாருக்கு இருக்கிறதோ அந்த பிரச்சனை யாரை வாட்டுகிறதோ அந்த மனிதன் அதனை ஒருமுகமாக எண்ணி இதோ இந்த ஆலயத்திற்கு வந்துவிட்டேன். இதோ மனம் ஒன்றி இந்த இறைவனை வணங்கிவிட்டேன். எனவே இந்த பிரச்சனை இனி என்னை விட்டுப் போகும் என்று ஒரு தீவிர நம்பிக்கையை கொண்டு வருவான். அதற்காகத்தான் இவ்வாறு வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்றபடி எல்லா ஆலயங்களும் சிறப்புதான். இருந்தாலும் இன்னவன் கூறுகின்ற ஆலயமும் ஐாதகத்தில் புதன் வலிமை குன்றியவர்கள் புதன் தோஷம் இருப்பவர்கள் அதனை சார்ந்து (லோகாய ரீதியாக மட்டும் கூறுகிறோம். இதனை வேறுவிதமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது) லோகாய ரீதியாக எத்தனைதான் உழைத்தாலும் செல்வம் சேரவில்லை. செல்வம் வந்தாலும் நேரிய வழியில் செலவை விருப்பம் போல் செய்ய முடியாமல் வீண் வழியில் செல்கிறது என்று வருந்தக்கூடிய மனிதர்கள் சென்று வணங்கக்கூடிய ஆலயங்களில் இதுவும் ஒன்று. இன்னும் பல்வேறு சிறப்புகளை காலப்போக்கில் புரிந்து கொள்ளலாம்.

திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் ஆலயத்தின் சிறப்புகளைப் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள கீழ் உள்ள லிங்கை க்ளிக் செய்யுங்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.