ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 150

கேள்வி: திருத்திய மலை பற்றி (திருச்சி அருகே):

ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் செய்கின்ற தவறுகள் அநேகம். ஒவ்வொரு ஸ்தலமும் அந்தந்த பகுதி மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் தூர தூர பகுதியிலிருந்து வரும் மாந்தர்களுக்காக ஏற்பட்டது. அவற்றிலே ஒன்றுதான் இந்த பிழை திருத்தும் கிரி (மலை) யாகும். மனிதன் மீண்டும் பிழை செய்யாமல் உள்ளன்போடு மனம் வருந்தி மன்னிப்பை கேட்டு கொண்டால் இந்த இடத்திலே அவனுடைய விதி திருத்தப்படும். எனவே மனிதன் பிழையை மட்டுமல்ல அவன் தலை எழுத்தையே திருத்த கூடிய மலை ஆகும். அபிஷேகங்கள் தொடர்ந்து செய்ய பிதுர் தோஷங்களும் பிரம்ம ஹத்தி தோஷங்களும் குறைய வாய்ப்பு உண்டு.

கேள்வி: சரபேஸ்வரர் வழிபாடு பற்றி:

சரபேஸ்வரர் என்பது சிவனின் அம்சம். சிவ பெருமானின் எத்தனையோ தோற்றங்களில் சரபேஸ்வரரும் ஒன்று. எனவே சரபேஸ்வரரை வணங்கினாலும் சிவனை வணங்கினாலும் ஒன்றுதான். அது உக்ரமான தெய்வம். அவரை வணங்கினால் நமது கஷ்டங்கள் தீரும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதால் அந்த நம்பிக்கையை மனோரீதியாக தீர்க்க இந்த வழிபாடு உதவுகிறது.

கேள்வி: விஷ்வக்சேனர வழிபாடு பற்றி:

இது விஷ்ணு சார்ந்த வழிபாடு.

விஷ்வக்சேனர் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள கீழ் உள்ள லிங்கை க்ளிக் செய்யவும்

திருத்தியமலை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள கீழ் உள்ள லிங்கை க்ளிக் செய்யுங்கள்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.