ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 460

கேள்வி: பரம்பொருள் ஒன்றுதான் என்று கூறுகிறீர்கள். பரம்பொருள் நாராயணன் தமது தோஷம் நீங்க பரம்பொருள் சிவபெருமானை வழிபட்டதாக சில ஆலய வரலாறுகள் கூறுகின்றன. ஆனால் பரம்பொருள் சிவபெருமான் தனது தோஷம் மற்ற இறை வடிவங்களை பூஜித்ததாக உள்ளதா? அப்படியென்றால் சிவபெருமான் தான் உச்சநிலை பரம்பொருள் வடிவமா?

இப்படியும் கதை கூறப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியும் கதை கூறப்பட்டிருக்கிறது. முக்கண்ணனாகிய சிவபெருமான் தன்னிடம் உள்ள பிரம்ம கபாலம் நீங்க நாராயணனையும் மகாலட்சுமியையும் அண்டியதாக ஒரு கதை இருக்கிறது. அதைப்போல அடிமுடி காண முடியாமல் சிவனின் திருவடியை மகாவிஷ்ணு தீண்டியதாகவும் ஒரு கதை இருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் தத்துவார்த்தரீதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த உயரத்தில் இருந்தாலும் எல்லோரும் தன்னை தாழ்த்திக் கொள்கிறார்கள், மனிதனும் அவ்வாறுதான் இருக்கவேண்டும் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர இருவரின் கருத்து சண்டையாகவும் சச்சரவாகவும் மாறிவிடக் கூடாது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.