ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 21

கேள்வி: குரங்கில் இருந்து மனிதனா?

அப்படி நாங்கள் எங்காவது உரைத்தோமா? மனிதன் ஆராய்ச்சி ரீதியாக இந்த கருத்தை உரைத்திருக்கிறான். குரங்கில் இருந்து மனிதன் வரவில்லை. இதை மனித விஞ்ஞானம் ஏற்றுக் கொள்ளாது என்று எமக்கு நன்றாகத் தெரியும். ஆனால் இதுதான் உண்மை.

அப்படியானால் மற்ற உயிர்கள் எதிலிருந்து வந்தன?

அனைத்து உயிர்களையும் நீ உயிர்களாகப் பார்க்கவில்லை. அதன் வெளித்தோற்றமான கூட்டை மட்டும்தான் பார்க்கிறாய். அந்தக் கூட்டுக்குள் இருப்பது எல்லாமே இறை சக்திதானப்பா. அவைகள் அங்கு சிறிய சிறிய பிழைகள் செய்யும் போது விலங்காக விருட்சமாக(மரமாக) முனிவராக தேவராக கந்தர்வனாக மனிதராக உருமாற்றம் அடைகிறது. மற்றபடி ஒரு சிங்கத்தின் உடலில் கூட ஒரு உயர்ந்த முனிவரின் ஆன்மா இருக்கலாம். ஒன்று சாபத்திற்காக அல்லது மனித தேகம் எடுத்தால் மாயையில் சிக்கி விடுவோம் என்பதற்காக சிங்கமாகவோ புலியாகவோ மானாகவோ இருக்கலாம் என்று அப்பிறவியை எடுக்கலாம். இன்னும் சில தேவர்கள் முனிவர்கள் தங்கள் கர்மாவை எப்படி கழிப்பார்கள் தெரியுமா? மெதுவாக கீழிறங்கி வந்து மானாக பிறவி எடுப்பார்கள். பல அசுரர்கள் புலிகளாக சபிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அந்த புலிகளின் முன்னால் திரிந்து ஆசை காட்டி தன்னைக் கொல்ல வைப்பார்கள். அப்படி அவர்கள் அழிய நேர்ந்தால் போதும் பல ஜென்ம தோஷங்கள் அந்த ஒரு பிறவியிலேயே கழிந்து விடும். இப்படியெல்லாம் பல்வேறு சூட்சுமங்கள் உள்ளன. மனித சரித்திரமோ சிந்தனையோ இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காகத்தான், இறைவன் மனிதனுக்கு விசித்திரமான அறிவைக் கொடுத்திருக்கிறான்.

கேள்வி : ஜோதி ரூபமா? அரூபமா ?

காற்று – ரூபமா? அரூபமா?

வாக்கு – ரூபமா? அரூபமா?

இறை – ரூபமா? அரூபமா?

எண்ணங்கள் – ரூபமா? அரூபமா?

வார்த்தைகள் – ரூபமா? அரூபமா?

இதற்கு என்ன பதிலோ இந்த கேள்விக்கும் அதுதான் பதில்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.