ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 357

கேள்வி: இருப்பதிலேயே புனர்பூசம்தான் பெரிய நட்சத்திரமா?

பொதுவாக குருவைத் தேடி அலைபவர்கள் இந்த நட்சத்திரம் நடக்கின்ற காலத்தில் குரு தட்சிணாமூர்த்திக்கு 9 முக தீபம் ஏற்றி குரு தட்சிணாமூர்த்தியின் மந்திரங்களை அதிகமதிகம் உருவேற்ற நன்மை உண்டு.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.