ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 5

கேள்வி: குழந்தைகள் தீய வழியில் செல்லாமல் இருக்க வழிகாட்டுங்கள்

அமாவாசை தோறும் அன்னை காளிக்கு வழிபாடு செய்தால் இதுபோன்ற தவறான பழக்கங்களுக்கு தம்முடைய பிள்ளைகள் ஆட்படாமல் காத்துக் கொள்ளலாம். இது பக்தி மார்க்க வழி. அடுத்ததாக ஒரு அரசு தவறான ஒரு செயலை செய்வதாக எண்ணுகிறான். அதே அரசு பல நல்ல செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு எத்தனை மனிதர்கள் ஆதரவு காட்டுகிறார்கள். இரத்ததானம் செய்யுங்கள் என்று கூறினால் அதைகண்டு மனிதன் இன்னும் அஞ்சுகிறான். உடலை தானம் தரலாம் என்று நாங்கள் கூறினாலும் சாஸ்திரத்தின் விதியைக் கொண்டு இன்னும் மூடத்தனமாகவே வாழ்கிறான். விழி தானம் செய்யுங்கள் என்றால் எத்தனை பேர் அதற்கு முன் வருகிறார்கள்? நல்ல விஷயங்களை பார்க்க சிந்திக்க பின்பற்ற குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது கடுமையான பித்ருதோஷங்கள் தான் குழந்தைகளுக்கு தீய பழக்கவழக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே மனம் தளராமல் நாங்கள் கூறிய வழிபாடுகளை செய்வதோடு கால பைரவர் வழிபாட்டையும் செய்து வந்தால் நல்லதொரு பலன் உண்டு.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.