ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 52

கேள்வி: ஜாதகத்தில் உள்ள எல்லா தோஷங்களும் சுலபமாகத் தீர எளிமையான பரிகாரங்கள் இருக்கிறதா?

பரிபூரண சரணாகதியோடு இறைவனை வணங்குவது. கூடுமானவரை பிறருக்கு துன்பம் செய்யாமல் வாழ்வது. நேர்மையாக உழைத்து ஈட்டிய பொருளை தனக்கு மட்டும் வைத்துக் கொள்ளாமல் கூடுமானவரை தக்க ஏழைகளுக்கு பயன்படுமாறு செய்வது. அன்றாடம் எதாவது ஒரு ஆலயம் சென்று முடிந்த தொண்டை செய்வது இது போதுமப்பா.

கேள்வி: ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் (சென்னை) ஜீவசமாதி கொண்டுள்ள இஸ்லாமிய மகானைப் பற்றி

இறைவனின் அருளால் மருத்துவமனையிலே அடங்கியுள்ள பிறை வர்க்க (இஸ்லாம்) மாந்தனைக் குறித்துக் கேட்டாய். வர்க்கம் தாண்டி இறையை நோக்கி தவம் செய்தவர்களில் அவனும் ஒருவன். சித்த பிரமை பிடித்தவர்களும் மனநிலையில் குழப்பம் உள்ளவர்களும் மனோரீதியாக முடிவெடுக்க முடியாதவர்களும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களும் குருவாரம் எனப்படும் வியாழக்கிழமை தோறும் அங்கு சென்று பிராத்தனை செய்யலாம். நல்ல பலன் உண்டு. பிராத்தனை செய்கின்ற ஆத்மாக்களின் தன்மைகேற்ப அன்னவன் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டு அவர்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பான் என்பது இன்றளவும் திண்ணம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.