ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 436

கேள்வி: ஸ்ரீ ருத்ரத்தில் க்ரம பாட என்ற பகுதி எதற்காக ஓதப்படுகிறது?

ருத்ரம் ஓதுவது நல்லது என்ற அளவில் நாங்கள் கூறுகிறோம். அதற்குள் உள்ள பொருளை வெளிப்படையாக பார்த்தால் குழப்பமாகவும் மிகவும் சிறு பிள்ளைத் தனமாகவும் இருக்கும். சகல சக்திகளும் ஆற்றலும் பெற்ற பரம்பொருளே உன்னை ருத்ர வடிவில் வணங்குகிறேன். நீ படைத்த இந்த பொருளையெல்லாம் உனக்கு தருகிறேன். நீ எனக்கு இதனைக் கொடு என்பதெல்லாம் அதில் வந்துகொண்டிருக்கும். ஆனால் கவனிக்க வேண்டும். முக்கண்ணனாகிய பரம்பொருளை அல்லது ஏதோ தெய்வத்தின் வடிவை வணங்கும் பொழுது யாராவது அழியக் கூடிய பொருளை கேட்பார்களா? அப்படி கேட்கக் கூடிய ஒரு நிலையை பிரசித்தி பெற்ற துதியாக மாற்றுவார்களா? எனவே மேலெழுந்தவாரியாக பார்த்தால் வெறும் உலகியல் ஆதாயத்திற்காக கூறப்படும் பாடல் போல் தோன்றினாலும் கூட இதையெல்லாம் தாண்டி பரிபூரண ஞானத்தைக் கொடு என்பதுதான் அதன் ஒட்டுமொத்த பொருளாகும். மற்ற உலகியல் விஷயங்களையெல்லாம் அருளியல் விஷயங்களாக பார்க்க மனிதன் முயற்சி எடுத்து பழக வேண்டும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.