ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 494

கேள்வி: கோவில்களின் கும்பாபிஷேகம் நடக்க ஆசிகள் மற்றும் நீதிக்கதை ஒன்று:

இறைவனின் கருணையைக் கொண்டு நல்விதமாய் இதுபோல் பல்வேறு ஆலயங்கள் கலச விழா காண வேண்டும் என பல பக்தர்கள் எண்ணுகிறார்கள். கட்டாயம் நடக்கும். நல்விதமாய் பல நல்ல உள்ளங்கள் ஒன்று கூடி பிரார்த்தனை செய்தால் அதில் உள்ள எதிர்ப்புகள் குறைந்து நல்ல ஆத்மாக்களின் உதவியால் விரைவில் அதுபோல் திருப்பணி நடக்கும். இதுபோல் நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை கவனித்துக் கொண்டே இருந்தால் ஒவ்வொரு நிகழ்வின் பின்னாலும் நீதி இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நிகழ்வின் பின்னாலும் அற்புதமான கருத்தும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. தக்க காலத்தில் மிக சிறந்த நீதிக்கதையை யாங்கள் போதிப்போம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.