ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 476

கேள்வி: பல்வேறு பழமையான கோவில்களில் உள்ள தூண்களில் இருக்கும் ஜடாமுடி சித்தர் பற்றி:

இறைவனின் கருணையாலே ஒரு ஆலயம் கட்டப்படும் பொழுது பல நிகழ்ச்சிகள் அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கும்பொழுது அதன் எதிரொலியாக அருள்வாக்கு சிற்பங்கள் செதுக்கப்படுகின்றன. அந்த நாட்டை ஆளுகின்ற அரசனின் மனோநிலையை எதிர்பார்ப்பை பிரதிபலிக்கும் வண்ணமும் சிற்பங்கள் செதுக்கப்படுகின்றன. எல்லாவற்றையும் விட அந்த ஆலயம் கட்டப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற இருந்த சில மனிதர்களின் மனோபாவத்திற்கு ஏற்பவும் ஆலயத்திலே சில வழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டன. அந்தவகையில்தான் அவ்வப்பொழுது அந்த ஆலயத்திற்கு வந்து ஆலோசனை சொன்ன சொல்லுகின்ற மனிதர்கள் அவர்கள் மனிதர்களில் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். மகானாகவும் இருக்கலாம். சித்தர்களாகவும் இருக்கலாம். அவர்களையெல்லாம் கூட நினைவு வைத்திருந்து ஆலயத்திலே சிற்பமாக மாற்றுவது அக்காலத்தில் மரபாக இருந்திருக்கிறது. மகான்களும் மகா மனிதர்களும் அந்த சிற்பத்தில் அடங்குவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.