ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 11

கேள்வி: புத்திர தோஷம் (குழந்தை இல்லாமை) நீங்க வழிகாட்டுங்கள்?

மங்கள வாரத்தோடு (செவ்வாய் கிழமை) அஸ்த நட்சத்தி்ரம் வரும் நாளில் தீவிர விரதமிருந்து முருகப் பெருமானை வழிபட புத்திர தோஷம் நீங்கும்.

கேள்வி: குருவருள் கிடைக்க வழிகாட்டுங்கள்

குருவை தேடி அலைபவர்கள் குருவருள் வேண்டும் என்பவர்கள் ஒன்பது முக தீபத்தை குரு தட்சிணாமூர்த்திக்கு புனர்பூச நட்சத்திர நாளில் ஏற்றி அவரின் மந்திரங்களை அதிகமதிகம் உருவேற்ற நன்மை உண்டு.

கேள்வி: பாம்பை அடித்தால் மட்டும் நாகதோஷம் ஏற்படுமா?

விஷம் என்றால் என்ன? பயம் என்ற ஒரு பொருள் உண்டு. பிறருக்கு நஞ்சை உணவிலே கலந்து கொடுப்பவனுக்கும் நஞ்சு கலந்த வார்த்தையை பேசி நயவஞ்சகமாக ஏமாற்றியவர்களுக்கும் ராகு கேது மூலம் சில கெடுபலன்கள் வர வேண்டும் என்பது தான் நாக தோஷமே ஒழிய வெறும் நாகத்தை அடித்தால் மட்டும் அல்ல.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.