ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 37

கேள்வி: ஆஞ்சிநேயர் பற்றி?

ஆஞ்சிநேயர் இறைவனின் அம்சம். சாக்சாத் சிவபெருமானின் சக்தி தான் மால்தூதன் (ஆஞ்சிநேயர்). ராம நாமத்தை மால்தூதன் மட்டுமல்ல ஜடாயு என்ற பட்சி (பறவை) வடிவில் இருந்த மகானும் ஜெபித்து நலமடைந்து இருக்கிறார். இவரின் சகோதரர் சம்பாதி என்ற பட்சியும் ராம நாமத்தால் உயர்ந்திருக்கிறார்.

கேள்வி: அபிஜித் காலம் எது?

உச்சி பொழுதிற்கு சற்று முன் உள்ள சிறப்பான நாழிகைதான் இது.

கேள்வி: கனவில் சிவலிங்கம் தோன்றுகிறது. பல விக்கிரங்களும் தோன்றுகின்றன?

சுப பலன்தான். இறை படங்களையோ ரூபங்களையோ ஸ்தலங்களையோ (கோவில்) பசு மயில் கருடன் அன்னப்பறவை புறாக்கள் போன்றவைகளையோ கனவில் பார்ப்பது நன்மையையே தரும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.