ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 79

கேள்வி: இறைவன் ஒருவரே அவர் சிவபெருமான் தான். அப்படியென்றால் படைக்கும் கடவுள் யார்? காக்கும் கடவுள் யார்? அழிக்கும் கடவுள் யார்? இவர்கள் இருக்கிறார்களா அல்லது இல்லையா?

இறைவன் ஒருவரே சரியாக கூறினாய். சிவபெருமான்தான் என்று ஏன் கூறுகிறாய்? மகாவிஷ்ணுவை வணங்கக் கூடியவன் என்ன எண்ணுவான்? மகாவிஷ்ணுதான் என்று கூறுவான். பிரம்மனை வணங்கக் கூடியவன் பிரம்மன் என்று கூறுவான். பிறை மார்க்கத்தில் (இஸ்லாம்) பிறந்தவன் என்ன எண்ணுவான்? அவன் அல்லா என்று தான் கூறுவான். அன்பு சித்தன் (இயேசு) வழியில் பிறந்தவன் வழியில் வந்தவன் பரமபிதா என்றுதான் கூறுவான். நன்றாக புரிந்துகொள். ஒருவன் இல்லத்திலே மனைவிக்கு கணவன். தந்தைக்கு பிள்ளை தாத்தாவிற்கு பேரன் பேரனுக்கு தாத்தா சகோதரனுக்கு சகோதரன் சகோதரிக்கு சகோதரன். அலுவலகம் சென்றால் அதிகாரி இப்படி இருக்கின்ற ஒருவனே பல வடிவங்கள் எடுக்கிறான். இறை ஏனப்பா பல வடிவங்கள் எடுக்கக்கூடாது?

கேள்வி: தர்மர் மட்டும்தான் வைகுண்ட பிராப்தி அடைந்தார். கர்ணன் உட்பட மற்றவர்கள் அவர்களின் கர்மாவின்படியான நிலையை அடைந்தார்கள் என்று மூல நூலில் படித்தேன் அது குறித்து.

சூரியனிடமிருந்து பிரிந்த ஒரு சிறு சக்திதான் கர்ணன் என்ற ஒரு பாத்திரமாக பரிணமித்தது. அது தன்னுடைய கடமையை இறையாணையின்படி செய்துவிட்டு பிறகு இறையோடு ஒன்றாகக் கலந்து சூரிய பகவானோடு இணைக்கப்பட்டது என்பதே உண்மையான தேவ செய்தியாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.