ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 16

கேள்வி : சிசு ஹத்தி (குழந்தை கொலை) பற்றி

சிசு ஹத்தி என்று மனித குழந்தையை மட்டும் நீ கூறுகிறாய். கொடுமையான சிசு ஹத்தி என்று எத்தனையோ இருக்கிறது தெரியுமா? மிக மிக இளம் தளிராக இருக்கின்ற பசுமை மாறாமல் இருக்கின்ற ஒரு சிறு இலையை கிள்ளினால் ஆயிரத்து எட்டு சிசுவை கொன்றதற்கு சமம் தெரியுமா? ஒரே ஒரு மலர் மொட்டை ஒருவன் கொய்தால் அது பத்தாயிரத்து எட்டு பிறந்த குழந்தையை கொல்வதற்கு சமம். இப்படியானால் பார்த்துக் கொள் ஒரு மனிதன் எத்தனை வகையான சிசு ஹத்தி பாவத்தை சுமந்து கொண்டு செல்கிறான். இதனையும் மீறி மனிதன் ஜீவித்து இருக்கிறான் என்றால் இறைவனின் பெரும் கருணையால் தான். எனவே குழந்தை பூமிக்கு வந்த பிறகு கொன்றால் தான் பாவம் கருவிலே கொன்றால் பாவம் இல்லை என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறான். எந்த நிலையிலும் அது பிரம்ம ஹத்தி தோஷமாக உருவெடுத்து மனிதனை வாட்டிக் கொண்டு தான் இருக்கும். எனவே விழிப்புணர்வோடு இருந்து இதிலிருந்து மனிதன் தன்னை தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அறியாமல் செய்திருந்தால் எத்தனை ஆதரவற்ற குழந்தைகளை ஆதரிக்க முடியுமோ ஆதரித்து இந்த தோஷத்தை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும். எத்தனை பசுவோடு கன்றுகளை தானம் அளித்து இந்த தோஷத்தை குறைத்து கொள்ள வேண்டுமோ குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எந்த அளவிற்கு சிவாலயங்களில் நெய் தீபம் ஏற்றி குறைத்துக் கொள்ள வேண்டுமோ குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் சிவலிங்க பிரதிஷ்டை செய்து அதை தொடர்ந்து வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் நிரந்தரமாக பூஜிப்பதற்கு ஒரு ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும். இதுபோல் செய்வதோடு ஆயிரமாயிரம் விருட்சங்களை (மரங்களை) தானம் செய்வதும் அதை நட்டு பாரமரித்து நிழல் தரும் விருட்சங்களாக மாற்றுவதும் என்று ஒரு தொண்டை செய்தால் இந்த ஹத்தி தோஷம் நீங்கி விடும்.

2 thoughts on “ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 16

    • Saravanan Thirumoolar Post authorReply

      தவறை சுட்டிக் காட்டியமைக்கு நன்றி. எண் 15 இப்போது பதிவிட்டிருக்கிற்றோம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.