ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 30

கேள்வி: செடி கொடிகளை கொன்றுதான் இந்த பூமியில் வாழ வேண்டுமா? வேறு மாற்று வழியில்லையா?

மனிதனாக பிறந்து விட்டாலே பாவங்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதற்கு இந்த வினாவும் ஒரு உதாரணம். ஆனாலும் ஐம்புலனை சரியாக கட்டுப்படுத்தி யோக நிஷ்டையில் அமர்ந்து யோக மார்க்கத்தில் செல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் ஐம்பூதங்களில் இருந்து தன் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை எடுத்துக் கொள்ள முடியும். காட்டிலிருந்தும் தன்னை சுற்றியுள்ள கதிர்வீச்சிலிருந்தும் சூரிய சந்திர ஔியிலிருந்தும் மண்ணிலிருந்தும் கூட அந்த பொருளின் புற பாதிப்புகள் ஏதும் இல்லாமல் தன் உடல் சோர்ந்து போகவண்ணம் தேவையான சத்துக்களை கிரகிக்க முடியும். இதற்கு பஞ்சபூத சாஸ்திர சக்தி தத்துவ முறை என்று பெயர். இவற்றையெல்லாம் சராசரி மனிதனால் உடனடியாக பின்பற்ற முடியாது.

கேள்வி: அமாவாசை நாட்களில் கண் தெரிய உதவும் மற்றும் தொலை தூரத்தில் இருப்பவற்றை அறிய உதவும் மூலிகைகள் குறித்து

நீ கூறிய அனைத்து மூலிகைகளிலும் சதுரகிரி கொல்லிகிரி மற்றும் பர்வதமலையிலும் இருக்கிறதப்பா. ஆனால் அது யாருக்கு கிட்ட வேண்டுமோ அவனுக்கு தான் அது கிட்டும். இந்த மூலிகை கிடைக்க வேண்டிய வினைப்பயன் இருக்கின்ற மனிதனுக்கு உண்மையில் இந்த மூலிகை குறித்த ஆர்வம் இராது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.