சுலோகம் -4

பகவத் கீதை – 1. அர்ஜூன விஷாத யோகம் #4

இங்கு (பாண்டவ படையில்) சூரர்களும் மிகப்பெரிய வில்வித்தை வீரர்களான பீமன் அர்ஜூனனுக்கு இணையான வீரர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். யுயுதானன் விராடன் மகாரதனாகிய துருபதன்.

இந்த சுலோகத்தில் முதல் கேள்வி: யுயுதானன் என்பவன் யார்?

சினி என்பவருடைய மகன் யுயுதானன். யாதவ குலத்து அரசன். கிருஷ்ணரைச் சார்ந்தவன். அர்ஜூனனின் சீடன். சாத்யகிக்கு யுயுதானன் என்ற பெயரும் உண்டு. பலம் மிகுந்தவன். இவன் மகாபாரத யுத்தத்தில் இறக்கவில்லை. ரிஷியின் சாபத்தினால் யாதவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட யுத்தத்தில் அடிபட்டு இறந்தான்.

இந்த சுலோகத்தில் 2 வது கேள்வி: விராடன் என்பவன் யார்?

மத்சிய நாட்டு அரசன் விராடன். பாண்டவர்கள் தங்களின் 1 வருட அஞ்ஞாத வாசத்தை இவரது நாட்டில் மறைந்து வாழ்ந்தார்கள். இவருடைய பெண் உத்தரையை அர்ஜூனனுடைய மகன் அபிமன்யு மணந்தான். இவர் மகாபாரத யுத்தத்தில் துரோணரின் கையால் இறந்தார்.

இந்த சுலோகத்தில் 3 வது கேள்வி: துருபதன் என்பவன் யார்?

புருஷத் என்பவரின் மகன் துருபதன். பாஞ்சால தேசத்து அரசர். துரோணரைக் கொல்ல வேண்டும் என்று யாஜர் உபயாஜர் என்ற இரண்டு ரிஷிகளை வைத்து யாகம் செய்தார். யாகத்தில் தோன்றியவர்கள் பாண்டவர்களின் சேனாதிபதியான திருஷ்டத்யும்னனும் பாண்டவர்கள் ஐவரை திருமணம் செய்த திரௌபதியும் ஆவார்கள். இவர் மகாபாரத யுத்தத்தில் துரோணரின் கையால் இறந்தார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.