சுலோகம் -31

பகவத் கீதை – 1. அர்ஜூன விஷாத யோகம் #31

கேசவா கெடுதல்களை விளைவிக்கக் கூடிய சகுனங்களை நான் பார்க்கிறேன். போரில் நம் உறவினர்களை கொல்வதால் எந்த நன்மையையும் நான் காணவில்லை.

இந்த சுலோகத்தில் முதல் கேள்வி: இந்த சுலோகத்தில் கிருஷ்ணரை கேசவா என்று அர்ஜூனன் ஏன் அழைக்கின்றான்?

கேசவன் என்றால் கறுத்துச் சுருண்டு சேர்ந்து சீராக இருக்கும் அழகிய கூந்தலை உடையவர் என்று பொருள். அர்ஜூனனுக்கு சுலோகம் # 29 இல் உள்ளபடி பயத்தில் அவனது ரோமங்கள் சிலிர்த்து அவனுடைய கூந்தல் சீரில்லாமல் விரிந்து கிடந்தது. கிருஷ்ணருடைய கூந்தல் கறுத்துச் சுருண்டு சேர்ந்து சீரான அழகுடன் இருந்ததால் கிருஷ்ணரை கேசவா என்று அர்ஜூனன் அழைக்கின்றான்.

இந்த சுலோகத்தில் 2 வது கேள்வி: கெடுதலான சகுனங்கள் என்று அர்ஜூனன் எதனை குறிப்பிடுகின்றான்?

யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே அர்ஜூனனுக்கு உடல் நடுக்கம் மற்றும் தன் உடலில் ஏற்பட்ட சில மாறுதல்களை கெடுதலான சகுனங்கள் என்று அர்ஜூனன் குறிப்பிடுகின்றான்.

இந்த சுலோகத்தில் 3 வது கேள்வி: உறவினர்களை கொல்வதால் நன்மை இல்லை என்று அர்ஜூனன் எதனை குறிப்பிடுகின்றான்?

உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் கொன்ற பிறகு முதலில் தவறு செய்து விட்டோமோ என்று மனம் கலங்கும் பின்பு உறவினர்களும் நண்பர்களும் நம்முடன் இல்லையே என்ற கவலை வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும். மேலும் உயிர் கொலை செய்வதால் பாவம் உண்டாகும். ஆகவே இந்த யுத்தம் நடந்தால் துயரம் மட்டுமே இருக்கும். நன்மைகள் ஒன்றும் இருப்பதாக அர்ஜூனனுக்கு தெரியவில்லை. இதனையே அர்ஜூனன் இங்கு குறிப்பிடுகின்றான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.