சுலோகம் -13

பகவத் கீதை – 1. அர்ஜூன விஷாத யோகம் #13

இதற்குப் பிறகு சங்குகள் பேரிகைகள் தம்பட்டங்கள் பறைகள் கொம்பு முதலிய வாத்தியங்கள் ஒன்றாக முழங்கின. இந்த சத்தம் மிகவும் பயங்கரமானதாக இருந்தது.

இந்த சுலோகத்தில் முதல் கேள்வி: வாத்தியங்கள் பலவும் ஒரே நேரத்தில் ஏன் முழங்கியது?

கௌரவர்கள் யுத்தத்திற்கு தயாராக இருப்பதை குறிக்கும் வகையில் பீஷ்மர் சங்கை முழங்கியதும் கௌரவப் படைவீரர்கள் தங்களுக்குரிய வாத்தியங்களில் ஒலி எழுப்பி தங்களது உற்சாகத்தை தெரிவித்ததால் அனைத்து வாத்தியங்களும் ஒரே நேரத்தில் முழங்கியது.

இந்த சுலோகத்தில் 2 வது கேள்வி: வாத்திய சத்தங்கள் ஏன் பயங்கரமானதாக இருந்தது?

கௌரவ படைகளில் 11 அக்ரோணி படைகள் இருந்தன ஓர் அக்ரோணி படை என்பது 21870 தேர்கள். 21870 யானைப்படை வீரர்கள். 65610 குதிரைப்படை வீரர்கள். 109350 காலாட் படை வீரர்கள் இருப்பார்கள். மொத்தம் 24,05,700 படை வீரர்கள் இருப்பார்கள். ஒவ்வொரு படைகளிலும் உள்ள வீரர்களில் யுத்தத்தின் போது அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தவும் வாத்தியத்தில் இருந்து வரும் ஒலியின் மூலமாக படைத்தலைவர்களிடம் இருந்து வரும் செய்திகளை வீரர்களுக்கு சொல்லவும் வாத்தியக் கருவிகளில் இருந்து ஒலி எழுப்புபவர்கள் பலர் இருப்பார்கள். அத்தனை பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒலி எழுப்பியதால் அதில் இருந்து வந்த சத்தம் ஆகாயத்தில் எதிரொலித்ததால் பயங்கரமானதாக இருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.