சுலோகம் -25

பகவத் கீதை – 1. அர்ஜூன விஷாத யோகம் #25

பீஷ்மர் மற்றும் துரோணர் இருவரின் ரதங்களுக்கு முன்பாக தேரை கொண்டு சென்று நிறுத்திய கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனிடம் பார்த்தனே யுத்தத்திற்காக ஒன்றாக கூடியிருக்கும் கௌரவர்களைப் பார் என்றார்.

இந்த சுலோகத்தில் முதல் கேள்வி: அர்ஜூனனை பார்த்தனே என்ற பெயரில் கிருஷ்ணர் ஏன் அழைக்கிறார்?

அர்ஜூனனின் தாய் குந்தியின் இயற்பெயர் பிருதை (சிறந்த அழகி என பொருள்) இவளது பெயரை வைத்து பிருதையின் மகனே என்ற பொருளுக்கு பார்த்தனே என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனை அழைத்தார். (இந்தப் பெயர்கள் அனைத்தும் சமஸ்கிருதப் பெயர்கள் ஆகையால் சமஸ்கிருதத்தில் மட்டுமே பொருள் புரிந்து கொள்ள முடியும்.)

இந்த சுலோகத்தில் 2 வது கேள்வி: யுத்தத்திற்காக ஒன்றாக கூடியிருக்கும் கௌரவர்களைப் பார் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனிடம் ஏன் கூறினார்?

கௌரவர்களை நன்றாகப் பார் என்ற சொல்லை சொல்லி அவர்கள் அனைவரும் உன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் என்று அர்ஜூனனுடைய உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் பலவீனமான பந்த பாசத்தை தட்டி எழுப்பி விடுகிறார் கிருஷ்ணர். இந்த வார்த்தை அர்ஜூனனின் உள்ளத்தில் வேரூன்றி நின்று அவனை யுத்தம் செய்ய மறுக்கும் படி செய்கிறது. இதன் விளைவாக வேதத்தின் சுருக்கமான பகவத் கீதையை கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனுக்கு உபதேசித்து அதனை இந்த உலகத்திற்கு சொல்வதற்காக கௌரவர்களைப் பார் என்றார் கிருஷ்ணர்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.