சுலோகம் -3

பகவத் கீதை – 1. அர்ஜூன விஷாத யோகம் #3

குரு துரோணரே பாண்டவர்களின் படைகளைப் பாருங்கள். துருபதனின் மகனும் உங்களது புத்திசாலி மாணவனுமாகிய திருஷ்டத்யும்னன் பாண்டுவின் மகன்களான பாண்டவர்களின் மிகப்பெரிய படைக்கு தலைமையேற்று அணிவகுத்து நிற்கின்றான் பாருங்கள்.

இந்த சுலோகத்தில் முதல் கேள்வி: திருஷ்டத்யும்னனை ஏன் துருபதனின் மகன் என்றும் புத்திசாலி மாணவன் என்றும் துரியோதனன் கூறுகின்றான்.

பதில்: அரசியல் சூழ்ச்சியில் மிகவும் சாமர்த்தியசாலி துரியோதனன். திருஷ்டத்யும்னன் துரோணரிடம் மாணவனாக சேர்ந்து வித்தைகளை கற்றுக் கொண்டு அவருக்கு எதிராகவே யுத்தம் செய்ய வந்திருக்கிறான் அவனது புத்திசாலித்தனத்தை பாருங்கள். உங்களை திணறடிப்பது போல் அழகான அணிவகுப்பை செய்திருக்கிறான் பாருங்கள் என்று தனது அரசியல் சூழ்ச்சியில் மிகவும் சாமர்த்தியமான வார்த்தைகளினால் துரோணருக்கு கோபத்தை உண்டு செய்கிறான் துரியோதனன். துரோணரை கொல்வதற்காக யாகம் செய்து திருஷ்டத்யும்னனை மகனாகப் பெற்றான் துருபதன். அவனை பாண்டவர்கள் தங்கள் படைக்கு தலைமை சேனாதிபதியாக்கினார்கள். துருபதனின் மேல் ஆரம்பத்தில் துரோணருக்கு இருந்த கோபம் திருஷ்டத்யும்னனின் மேலும் வர வேண்டும் என்பதற்காகவும் நாம் வெற்றி பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் துரியோதனன் அவ்வாறு கூறினான்.

இந்த சுலோகத்தில் 2 வது கேள்வி: பாண்டவ படைகளின் எண்ணிக்கை ஏழு அக்ரோணி படைகள். கௌரவ படைகளின் எண்ணிக்கை பதினோரு அக்ரோணி படைகள். கௌரவர்களின் படைகளை விட பாண்டவர்களின் படைகளுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் போது துரியோதனன் ஏன் பாண்டவர்களின் படையை மிகப்பெரிய படைகள் என்று கூறினான்.

பதில்: பாண்டவர்களின் படைகள் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் வஜ்ர வியூக அமைப்பில் இருந்ததால் பார்ப்பதற்கு மிகவும் பெரிதாக தெரியும். அடுத்து பாண்டவர்களின் படைகளை மிகவும் சக்தி வாய்ந்த படைகளாக துரியோதனன் எண்ணினான். அதனால் பாண்டவர்களின் படைகளை வெற்றி பெறுவதற்கான வழிகளை துரோணர் ஆராய்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பாண்டவர்களின் படையை மிகப்பெரிய படைகள் என்று கூறினான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.