ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 29

கேள்வி: ஒரு வீட்டில் இருக்கும் நபர் ஆத்மஹத்தி (தற்கொலை) செய்து கொண்டால் அந்த ஆத்மா அங்கேதான் திரிந்து கொண்டிருக்குமா?

அது ஆத்மாவிற்கு ஆத்மா மாறுபடும். வாழும்போது அது கடைசியாக அது எந்த நிலையில் இருந்ததோ எந்த அளவிற்கு பிராய்ச்சித்தம் செய்து முன்ஜென்ம பாவத்தை குறைத்து இருக்கிறதோ எந்த அளவிற்கு புண்ணியத்தை சேர்த்து இருக்கிறதோ எந்த அளவிற்கு ஆத்ம பலத்தை அதிகரித்துள்ளதோ அதை பொறுத்தே அந்த ஆத்மா செல்லும் தூரமும் காலமும் பரிணாமமும் இருக்கும். அப்படி எதுவும் செய்யாமல் சராசரியாக உண்டு உறங்கி ஒரு விலங்கு போல் வாழ்ந்த ஆத்மாவால் உணரவும் முடியாது. வேறு எங்கும் செல்லவும் முடியாது. குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே சுற்றிக் கொண்டிருக்கும்.

கேள்வி: ஐயனே ராகுகாலம் எமகண்டம் குளிகை காலம் இவற்றை எப்போது பார்க்க வேண்டும்? காரணம் என்ன?

இது போன்ற ஜாதக மற்றும் நேர காலங்களை எல்லாம் ஒரு மனிதன் சுயநலமாக லோக ஆதாயம் கருதி செய்யக்கூடிய செயலுக்கு மட்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பொது நலம் கருதி செய்யக்கூடிய போது சேவை கருதி செய்யக்கூடிய சிகிச்சை அல்லது அவசரமான மருத்துவ உதவி இது போன்ற தருணங்களில் இவற்றை பார்க்கக்கூடாது. எனவே பொதுவான நன்மைகளைக் கருதி செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தர்ம காரியங்கள் வழிபாடுகள் யாகங்கள் ஆலய தரிசனங்கள் இவற்றிற்கு இது பொருந்தாது. சுயநலமாக செய்யக்கூடிய லோக ரீதியாக செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒரு இல்லம் வாங்க வேண்டும் ஒரு வாகனம் வாங்க வேண்டும் புதிதாக ஆடை வாங்க வேண்டும் வீட்டிற்கு ஒரு பொருள் வாங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு மனிதன் முடிவெடுக்கும் தருணம் அவனுடைய ஜாகத்திற்கு ஏற்ற ஒரு காலமாக பார்த்துக் கொள்வது ஏற்புடையது.

கேள்வி: திருப்புகழ் படித்தால் முக்தி கிடைக்குமா?

திருப்புகழ் ஓதி ஓதியபடி நடந்தால் முக்தி.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.