ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 362

கேள்வி: விஷ்ணுவின் ஐந்து ஆயுதங்கள் பற்றி:

இறைவனுக்கு ஆயுதங்கள் இருப்பது என்பது மனிதர்களுக்காக கூறப்பட்ட விஷயங்கள். உண்மையில் இதனை தத்துவமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். மனிதன் ஆயுதம் எடுப்பதையே நாங்கள் அநாகரீகம் என்று கூறும் பொழுது இறைவன் ஆயுதம் எடுப்பதையா நாங்கள் ஆதரிப்போம்? அல்லது இறை அதை ஒத்துக்கொள்ளுமா? எனவே உண்மையான ஆயுதம் மனிதனுக்கு அவனின் மனோபலம்தான். இறைவனை பொறுத்தவரை நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் சக்தி. எதை எண்ணினாலும் அதை செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் இறைவனுக்கு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆயுதத்தின் துணை கொண்டுதான் வெற்றியை தேட வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் அங்கே இல்லை.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.