ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 78

கேள்வி: வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவர்களின் துன்பங்களை தாங்கள் அறிவீர்கள். சொந்த வீடு அமைய எளிய வழியைக் காட்டுங்கள்

இறைவன் அருளைக் கொண்டு ஆத்மா குடியிருக்கும் தேக வீட்டை (உடல் வீட்டை) நன்றாக ஒரு மனிதன் பராமரிக்க வேண்டும். ஒரு பிறவியிலே பெற்ற புண்ணியத்தால் பல்வேறு இல்லங்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு பல்வேறு மனிதர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. அப்பொழுது அந்த ஆணவத்தால் பலரை இடர்படுத்திய பாவம்தான் அடுத்தடுத்த பிறவிகளில் நல்லதொரு சுகமான இல்லம் அமையாமல் ஒரு மனிதன் வேதனைப்பட நேரிடுகிறது. எனவே இது போன்ற கடுமையான மனைதோஷம் அடையப்பெற்ற ஜாதகர்கள் அவர்கள் விருப்பம்போல் இறை வழிபாட்டை செய்வதோடு குறிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் முருகப்பெருமானை வணங்கி நவகிரகங்களில் உள்ள செவ்வாய்க்கும் (பூமிக்காரகன்) முடிந்த பிராத்தனைகளை செய்து கொண்டே இருப்பதும் கூடுமானவரை மனைதோஷங்கள் குறைவதற்கு முடிந்தவரை தர்மங்களை குறிப்பாக சிறிய அளவு மனையையாவது ஒரு ஏழைக்கு தானமாக அளித்தால் கட்டாயம் இந்த தோஷம் விலகுமப்பா.

கேள்வி: அனைத்தையும் இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்துவிட்டால் இறைவன் முக்தி அருள்வார் என்ற கருத்து சரியா?

இறைவனுக்கு தர மனிதன் யாரப்பா? இறைவனுக்கு தருகிறேன் என்ற எண்ணம் இருக்கும் வரையில் எப்படியப்பா முக்தி கிட்டும்? அப்படியானால் இறைவன் வேறு தான் வேறு என்ற எண்ணம் இன்னும் அங்கு இருக்கிறது என்று பொருள். அது இருக்கும் வரையில் அங்கு முக்தி கிட்டாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.