ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 597

கேள்வி: கோயிலில் எத்தனை முக தீபங்கள் ஏற்ற வேண்டும்?

கோயிலில் எத்தனை முக தீபங்கள் வேண்டுமானாலும் ஏற்றலாம். தீபத்திலே முகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக பூர்வீக தோஷம் குறையும் இது அடிப்படை. ஆனாலும் ஒவ்வொரு மனிதனுனின் அன்றாட கலியுக வாழ்க்கையில் நடைமுறை என்ற ஒன்று உள்ளது. அதிக எண்ணிக்கையில் தீபங்களை வாங்கி ஏற்றக் கூடிய வாய்ப்பும் சூழலும் இடவசதியும் இருந்தால் எந்த ஒரு மனிதனும் தீபங்களை ஏற்றலாம். அதில் பயன் உண்டு. இறையருளும் கூடும். ஒரு மனிதரிடமிருந்து இன்னொரு மனிதன் புதிதாக ஒரு தீபத்தை பெறும் பொழுது பஞ்சாட்சரம் ஓதித்தான் அதைக் கையில் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.